GERİ KAZANIM VE FAYDALARI1
- Doğal kaynaklarımız korunur.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalıyor. Doğal kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmalıyız. Ambalaj atıklarının geri kazanımıyla,
doğal kaynaklarımızı daha az tüketiriz.
Örneğin; Kağıdı geri dönüştürerek, kağıttan kağıt üretiyoruz. Kağıt üretimi için ağaç kesimini azaltıp, ormanların yok olmasına engel olabiliriz. Plastiği geri dönüştürerek petrol tüketimini önleyebiliriz.

2- Enerji tasarrufu sağlar.

Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim işlemlerine göre daha az sayıdadır. Bu nedenle, geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.
Örneğin; bir alüminyum kutunun geri dönüşümü, içecek kutusunun hammaddesinden üretimine göre yüzde 90 enerji tasarrufu sağlar. Kağıdın geri dönüşümü ile üretimde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

3- Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile doğal kaynak kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli katkılar getirir.

4- Maddi tasarruf;

Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından selüloz ve atık kağıt ithalinin azalması ile mühim ölçüde tasarruf temin edilecektir. Ayrıca, atık kağıdın toplanması, tasnifi ve nakliyesi dolayısıyla yeni istihdam sahaları ortaya çıkacaktır.

Eski kağıttan yeni kağıt yapmak;
• % 35 oranında ekonomik yarar sağlamakta olup,
• % 50 daha az enerji harcanmasına,
• % 95 oranında daha düşük hava kirliliğine, ve
• Binlerce hektar ormanın yok edilmesini önlemektedir. .

5- Atık miktarı azalır

Geri dönüşüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha az atık gider. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

6- Geri dönüşüm geleceğe yatırım demektir.

Geri dönüşüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek kuşakların da bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma şansına sahip olmalarını sağlayabiliriz.7- Geri kazanınca ne olur?

Ambalaj atıkları, türlerine göre farklı biçimlerde geri kazandırılır: Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımından çeşitli ürünler elde edilir.

Örneğin:
• Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler
• Yağmur ve atık su boruları
• Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri
• Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri
• Sentetik halı tabanı
• Sentetik elyaf ve dolgu malzemesi


Metal ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile her çeşit metal malzeme ve ürün üretilebilir.
Cam ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile tekrar cam şişe ve kavanoz üretilir.
Kağıt ve Karton ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile tekrar kağıt ve karton üretimi yapılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !